Tarieven en gecontracteerde verzekeraars

Behandeling bij Psychocare valt per 01-01-2014 onder de Generalistische Basis GGz.

 

De Generalistische Basis GGz per 01-01-2014

Met ingang van 2014 hebben er diverse veranderingen in het zorgstelsel plaatsgevonden. De psychologische zorg van Psychocare valt per 1-1-2014 onder de Generalistische Basis GGz (GB GGZ).

De huisarts of bedrijfsarts kan bij lichte en matige problemen doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGz en voor complexe en risicovolle problemen naar de Gespecialiseerde GGz (GGGZ)

De Generalistische Basis GGz, zoals Psychocare biedt, is dus bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Het gaat om een kortdurende behandeling.

Psychocare biedt drie zogenaamde zorgproducten met een vaste vergoeding. U hoeft dus geen eigen bijdrage meer te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. In 2020 is het verplichte eigen risico € 385 per persoon.

U kunt voor de volgende zorgproducten in aanmerking komen na een gerichte verwijzing van uw huisarts (of bedrijfsarts).

 

Op de verwijsbrief moet minimaal zijn aangegeven:

 • Naam huisarts, AGB-code huisarts en handtekening.
 • Datum verwijsbrief, gedateerd voor datum intake (eerste gesprek).
 • Vermoeden van diagnose (DSM-5).
 • Korte beschrijving van de klachten.
 • Verwijzing naar de GBGGZ

Zorgproducten:

 • GBGGZ Kort: De duur en ernst van de symptomen worden als licht beoordeeld. Maximaal is hier sprake van ca. 5 sessies.
 • GBGGZ Middel: De duur en ernst van de symptomen worden als matig beoordeeld. Maximaal is hier sprake van ca. 8 sessies
 • GBGGZ Intensief: De duur en de ernst van de symptomen worden als ernstig beoordeeld. Maximaal is hier sprake van 11 sessies.

 

Tarieven:

1) In 2021 heeft Psychocare in principe contracten afgesloten met de hieronder beschreven zorgverzekeraars. Psychocare heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars VGZ, CZ  en Menzis (en de zorgmerken die hieronder vallen).

2) Indien er een contract is met uw verzekeraar (zie “gecontracteerde verzekeraars”) geldt een volledige vergoeding van het afgesproken product waarbij uw verplichte eigen risico van 385 euro wordt aangesproken. Niet alle stoornissen of behandelingen worden echter vergoed. Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, raden wij u aan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Overige tarieven:

Supervisie en leertherapie:             110 euro

Afspraken dienen altijd 24 uur van te voren te worden afgezegd. Dit kan ook buiten kantooruren via de mail of door de voicemail in te spreken.

Een afspraak die niet op tijd is opgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.

LET OP: deze rekeningen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed!

Gecontracteerde verzekeraars:

 • Achmea, ZilverenKruis Achmea, FBTO
 • Interpolis, de Friesland, Pro life
 • DSW, Stad Holland
 • ONVZ, PNO zorg. VVAA
 • Caresq, Iptic life, Besured, National academic, Aon, Promovendum
 • ASR, Ditzo en de Amersfoortse
 • ENO, Salland, Hollandzorg, Zorgdirect,
 • OWM, Zorg en Zekerheid, AZVZ