Therapievormen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij Psychocare

Wat is cognitieve gedragstherapie bij Psychocare?
Cognitieve gedragstherapie is een psychologische behandelmethode voor emotionele problemen. Cognitieve gedragstherapie is een behandeling die is voortgekomen vanuit de al langer bestaande gedragstherapie en cognitieve therapie.

Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een vorm van psychotherapie die actief en doelgericht is. Je doet cgt met een therapeut. Samen breng je je probleem in kaart, ga je aan de slag om je doelen te bereiken en de controle over je problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je negatieve gevoelens.

Cgt is dus een actieve therapie waarmee je in het dagelijkse leven aan de slag gaat. Door dat oefenen leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen. Cgt is voor veel psychische klachten de aanbevolen behandeling, bij volwassenen en kinderen.

Binnen Psychocare wordt CGT onder andere toegepast bij angststoornissen, stemmingstoornissen, zelfbeeldproblematiek en werkgerelateerde problematiek.

Voor meer informatie over CGT, klik hier.

 

 

 

 

 

 

In de video hiernaast vind je verdere uitleg over
cognitieve gedragstherapie.

EMDR bij Psychocare

Wat is EMDR bij Psychocare
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.  EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een behandelmethode die vaak wordt toegepast als iemand last heeft van een traumatische gebeurtenis. Dit kan o.a. zijn na een overval, verkrachting, natuurramp of pestervaring. Het kan de enige interventie zijn (vaak bij eenmalig trauma als een overval) of onderdeel uitmaken van een therapie waarin een breed scala aan interventies wordt toegepast (bijvoorbeeld bij mensen met een misbruikverleden). De toepassingsgebieden van EMDR zijn de laatste jaren uitgebreid naar andere psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld , angststoornissen, wraak en woedegevoelens en stemmingsklachten.
 Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Werkt EMDR?
De effecten van EMDR zijn uitvoerig onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het effect aanzienlijk is. Zeker wanneer het gaat om een enkelvoudig trauma (trauma na een eenmalige gebeurtenis) zijn soms enkele sessies al afdoende om van de klachten af te komen. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt of complexere problematiek duurt de therapie over het algemeen langer. Vaak merk je na de therapie dat de herinneringen minder emotionele lading geven en je er dus ook minder last van zal hebben; de herbelevingen en nachtmerries nemen af, je slaapt beter en voelt meer rust.

 

Hoe werkt EMDR?
Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen van EMDR. De meest recente onderzoeken geven aanwijzingen dat het te maken heeft met de werking van het korte termijngeheugen. Een traumatische herinnering ligt opgeslagen in je lange termijngeheugen, samen met de emotionele lading. (Wanneer je bijvoorbeeld denkt aan de overval, voel je je direct weer angstig en misselijk.) Wanneer je tijdens de EMDR gevraagd wordt om terug te denken aan die specifieke gebeurtenis, breng je de herinnering weer in je korte termijn (of werk-) geheugen. De capaciteit van dit werkgeheugen is echter maar beperkt. Omdat je tegelijkertijd een afleidende stimulus (oogbewegingen of klikjes via een koptelefoon) krijgt toegediend, is er onvoldoende ruimte voor én het herinneringsbeeld, én de emotionele lading. De emotionele lading zal dus verminderen, of het beeld wordt minder scherp. Zo wordt het weer opgeslagen in je lange termijngeheugen waardoor je er minder last van zult hebben.

Psychocare - Hoe ontdoe ik me van het juk van mijn moeders perfectionisme

Zijn er ook nadelen aan EMDR?
Vaak zal je na een sessie nog last kunnen hebben van wat “bijwerkingen”. Er kunnen dan beelden of gevoelens opkomen en je kunt je wat instabiel voelen. Dit duurt in de regel niet langer dan 3 dagen. Daarna is er een nieuwe balans ontstaan. Pas dan kan worden geevalueerd wat het effect is geweest van de EMDR sessie. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de  Vereniging EMDR

Traumatherapie

Binnen Psychocare wordt er gewerkt met 3 vormen van traumatherapie: EMDR, Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP) en Imaginaire Exposure. Samen met jou als cliënt wordt gekeken naar welke methode het meest voor jou geschikt is.
Bij EMDR  zal de therapeut  vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Voor meer uitleg over EMDR, klik hier.

BEPP is een effectieve trauma focused psychotherapie bij PTSS. Het ophalen van de emotie (boosheid, verdriet) is een belangrijk onderdeel. Deze behandeling is voor mensen die schokkende traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, waar zij nog zeer vaak en soms dagelijks last van hebben in de vorm van opdringende herinneringen. Vaak gaan zij ook gedrag vertonen waarbij zij bezigheden, contacten en plekken gaan vermijden om geen herinneringen aan het trauma te hebben BEPP is een intensieve behandeling, die helpt om het trauma te verwerken en om het leven op een nieuwe manier te aanvaarden.

Wil je meer weten over deze methode, klik hier.

Bij Imaginaire exposure wordt er specifiek ingegaan op de nare gevoelens die herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenis oproepen. Het is namelijk bekend dat de nare gevoelens bij mensen met een posttraumatische stressstoornis  juist blijven bestaan door het uit de weg gaan van deze herinneringen en bijbehorende gevoelens. De herinneringen dringen zich toch ongewild op en pogingen om de herinneringen te onderdrukken werken vaak maar tijdelijk. Op deze manier kan de gebeurtenis niet goed verwerkt worden.
Het doel van imaginaire exposure is het denkpatroon te doorbreken. Tijdens de behandeling stel u zich aan de pijnlijke herinneringen bloot. Dit gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden. De behandelaar zal u daarin begeleiden. In het geval van meerdere traumatische gebeurtenissen zal er één voor één bij de verschillende traumatische ervaringen stilgestaan worden. Geleidelijk aan zult u merken dat u gedachten aan de gebeurtenis beter kunt verdragen.
Als u thuis de oefeningen doet die de behandelaar u meegeeft, heeft de behandeling meer kans van slagen. Na 8 zittingen wordt gekeken of de behandeling effect heeft.

Voor verdere toelichting, klik hier.

Schematherapie

Binnen Psychocare wordt een verkorte vorm van Schematherapie toegepast.Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.