Supervisie 

Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject dat psychologen volgen na hun universitaire opleiding. De kwaliteit van psychologen is immers breder dan scholing en ervaring. Het gaat ook om het ‘groeien’ in het vak, het vormen van een beroepsidentiteit en het leren professioneel en autonoom te handelen. Belangrijk aspect daarvan is het reflecteren op het eigen handelen; dat staat centraal tijdens supervisie

Wij hebben een geselecteerde poule van geregistreerde supervisors die supervisie en leertherapie geven. Klik op de onderstaande button voor een overzicht.