Specialisaties 

EMDR (o.a.bij psychotrauma)
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een behandelmethode die vaak wordt toegepast als iemand last heeft van een traumatische gebeurtenis. Dit kan o.a. zijn na een overval, verkrachting, natuurramp of pestervaring. Het kan de enige interventie zijn (vaak bij eenmalig trauma als een overval) of onderdeel uitmaken van een therapie waarin een breed scala aan interventies wordt toegepast (bijvoorbeeld bij mensen met een misbruikverleden). De toepassingsgebieden van EMDR zijn de laatste jaren uitgebreid naar andere psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld , angststoornissen, wraak en woedegevoelens en stemmingsklachten.
 Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Werkt EMDR?
De effecten van EMDR zijn uitvoerig onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het effect aanzienlijk is. Zeker wanneer het gaat om een enkelvoudig trauma (trauma na een eenmalige gebeurtenis) zijn soms enkele sessies al afdoende om van de klachten af te komen. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt of complexere problematiek duurt de therapie over het algemeen langer. Vaak merk je na de therapie dat de herinneringen minder emotionele lading geven en je er dus ook minder last van zal hebben; de herbelevingen en nachtmerries nemen af, je slaapt beter en voelt meer rust.

Hoe werkt EMDR?
Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.
Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Vereniging EMDR.

Cognitieve gedragstherapie en/of traumaverwerking tijdens en na de zwangerschap bij angst, depressieve- en/of stressklachten.

Het is heel normaal dat je tijdens je zwangerschap je weleens zorgen maakt over jezelf, je baby, of de bevalling. Er kunnen tijdens je zwangerschap problemen in je relatie ontstaan of bestaande problemen kunnen verergeren. Je kunt je steeds meer onzeker gaan voelen over je lichaam. Twijfels hebben over hoe je na de geboorte van je kind, privé en werk wilt combineren. Zorgen kunnen gekoppeld zijn aan je vorige zwangerschap of bevalling of te maken hebben met onzekerheid over hoe je het als moeder zal gaan doen. Ook kan je zwangerschap je confronteren met je eigen verleden en opvoeding, de relatie met je ouders of traumatische ervaringen. Soms groeien deze zorgen je boven je hoofd en krijg je er zelf moeilijk grip op.

Je bent niet de enige!

Uit onderzoek blijkt dat 10% van de zwangeren last krijgt van acute depressieve klachten, 12% van de zwangeren heeft angstklachten. 10 tot 25 % van de zwangeren is erg bang voor de bevalling.
Ook na de bevalling kunnen psychische klachten ontstaan of kunnen al aanwezige klachten verergeren.
Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van cognitief gedragstherapeutische technieken en coachingstechnieken om je weer beter te leren omgaan met je klachten en je leven weer op de rit te krijgen. Als er sprake is van traumatische ervaringen krijgen deze een plek door ze te verwerken met EMDR.

Cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een vorm van psychotherapie die actief en doelgericht is. Je doet cgt met een therapeut. Samen breng je je probleem in kaart, ga je aan de slag om je doelen te bereiken en de controle over je problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je negatieve gevoelens.

Cgt is dus een actieve therapie waarmee je in het dagelijkse leven aan de slag gaat. Door dat oefenen leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen. Cgt is voor veel psychische klachten de aanbevolen behandeling, bij volwassenen en kinderen.

Binnen Psychocare wordt CGT onder andere toegepast bij angststoornissen, stemmingstoornissen, zelfbeeldproblematiek en werkgerelateerde problematiek.

Voor meer informatie over CGT, klik hier.

 

Traumatherapie

Binnen Psychocare wordt er gewerkt met 3 vormen van traumatherapie: EMDR, Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP) en Imaginaire Exposure. Samen met jou als cliënt wordt gekeken naar welke methode het meest voor jou geschikt is.
Bij EMDR  zal de therapeut  vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Voor meer uitleg over EMDR, klik hier.

BEPP is een effectieve trauma focused psychotherapie bij PTSS. Het ophalen van de emotie (boosheid, verdriet) is een belangrijk onderdeel. Deze behandeling is voor mensen die schokkende traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, waar zij nog zeer vaak en soms dagelijks last van hebben in de vorm van opdringende herinneringen. Vaak gaan zij ook gedrag vertonen waarbij zij bezigheden, contacten en plekken gaan vermijden om geen herinneringen aan het trauma te hebben. BEPP is een intensieve behandeling, die helpt om het trauma te verwerken en om het leven op een nieuwe manier te aanvaarden.

Wil je meer weten over deze methode, klik hier.

Bij Imaginaire exposure wordt er specifiek ingegaan op de nare gevoelens die herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenis oproepen. Het is namelijk bekend dat de nare gevoelens bij mensen met een posttraumatische stressstoornis  juist blijven bestaan door het uit de weg gaan van deze herinneringen en bijbehorende gevoelens. De herinneringen dringen zich toch ongewild op en pogingen om de herinneringen te onderdrukken werken vaak maar tijdelijk. Op deze manier kan de gebeurtenis niet goed verwerkt worden.
Het doel van imaginaire exposure is het denkpatroon te doorbreken. Tijdens de behandeling stel u zich aan de pijnlijke herinneringen bloot. Dit gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden. De behandelaar zal u daarin begeleiden. In het geval van meerdere traumatische gebeurtenissen zal er één voor één bij de verschillende traumatische ervaringen stilgestaan worden. Geleidelijk aan zult u merken dat u gedachten aan de gebeurtenis beter kunt verdragen.
Als u thuis de oefeningen doet die de behandelaar u meegeeft, heeft de behandeling meer kans van slagen. Na 8 zittingen wordt gekeken of de behandeling effect heeft.

Voor verdere toelichting, klik hier.

Exposurebehandeling bij specifieke fobie.

Een specifieke fobie is een hardnekkige en intense angst voor een bepaald dier, object of situatie. Confontatie hiermee wordt vermeden of leidt, wanneer dit niet vermeden kan worden, tot intense angst.

De (effectieve) behandeling bij uitstek is exposure in vivo. Exposure betekent letterlijk blootstelling aan de angst.

In een kortdurende behandeling leer je je angst overwinnen door gezamenlijk met je psycholoog de confrontatie met je angst aan te gaan. Dit wordt geleidelijk opgebouwd in goede afstemming met jezelf.

2 tot 6 sessies zijn vaak voldoende om een specifieke fobie te overwinnen.

Heb je klachten die niet hierboven beschreven staan, neem even contact op door een mail te sturen naar ursula@psychocare.nl